Vakuumsystem för stormarknader

Jets vakuumsystem i en stormarknad.

Led bort kondensvatten – enkelt och effektivt med vakuumsystem

Transport av kondensvatten från kyl- och frysdiskar är ofta en tidskrävande, omständig och dyr process för många butiker. Med Jets™ vakuumsystem är det möjligt att på ett enkelt och effektivt sätt transportera bort kondensvatten – utan behov av avlopp i närheten av diskarna. Detta sker genom att man med vakuum för bort kondensvattnet via rör i taket. Rören är mycket enkla att dra om när man önskar flytta en eller flera diskar.

I Sverige har City Gross, Coop, Hemköp, ICA, Willys och gjort installationer med Jets™ system.

Vakuumsystem med få komponenter

Systemet består endast av tre komponenter:

  • Vacuumarator™ pump: skapar vakuum i rörsystemet och driver upp till 15 diskar per pump
  • Interceptortank: behållare på 5 liter, monteras under diskarna och samlar upp kondensvatten
  • Vakuumventil: monteras i taket ovanför disken. Vakuumventilen öppnar några sekunder för att tömma Interceptortanken när den är full

Fördelar med Jets™ supermarknadssystem

  • Enkel & snabb installation
  • Kostnadseffektivt
  • Driftsäkert
  • Flexibelt
  • Väl beprövat

Lång erfarenhet av vakuumsystem i stormarknader

Jets™ har lång erfarenhet av att arbeta med stormarknader och att hantera de problem som de står inför. Att bygga om eller ändra planritningarna är vanligt i branschen och med flexibiliteten i Jets™ system kan man enkelt flytta diskar utan att dra på sig en dyr och tidskrävande process.

Våra tidigare installationer

Wal-Mart har idag installerat kondenssystemet i drygt 300 av sina butiker. Kesko, Finlands största aktör inom detaljhandel, har gjort 50 butiksinstallationer de senaste två åren. Kesko har idag också valt att standardisera kondensvattenhanteringen i alla butiker av typen K-citymarket och K-supermarket med vakuumsystem från Jets™. Kontakta Jets och installera ett driftssäkert och prisvärt kondenssystem i din butik!