• En stuga uppe på ett fjäll och gråvattenreningstanken Ecomotive A02.

Ecomotive™ A02 – Reningsverk för BDT-vatten

För BDT-vatten

Gråvattenreningsanläggning

Ecomotive™ A02 har utvecklats i ett samarbete mellan Jets™ och Norges miljö- och biovetenskapliga Universitet (NMBU). I kombination med Jets™ vakuumtoalett uppfylls alla krav på ett modernt avloppssystem som även är det mest miljövänliga valet på marknaden.

Källseparerat avlopp med miljövänlig rening av BDT-vatten

BDT-vatten, även kallat gråvatten, är spillvatten från bad, dusch och tvätt. Svartvatten däremot är avloppsvatten från toaletten, som innehåller ohälsosamma närings- och smittämnen. Med ett källseparerat avlopp från Jets™ kan du dock separera BDT-vattnet från svartvattnet. BDT-vattnet renas sedan med Ecomotive™ A02 och kan tryggt återföras till naturen.
Alla filter i anläggningen består av lättklinker och krossad sten. Inga kemikalier används och ingen massa behöver bytas ut. Det gör Ecomotive™ A02 till ett väldigt miljövänligt reningsverk som kräver minimal underhåll. Den behöver endast tömmas en gång per år för permanentboende och en gång var femte år för fritidshus och sommarstugor.

Läs mer om vår lösning för enskilt avlopp här.

Enkel montering

Gråvattenreningsanläggningen levereras färdigfylld med filtermassa, klar att sänkas ned i en byggrop. Allt som ska anslutas är in- och utloppsrör för vatten och några elektriska komponenter. Den levereras med en utförligt illustrerad monteringsanvisning, som bland annat visar hur byggrop och efterpoleringsdike ska konstrueras och placeras.

Avloppsvatten renat med Ecomotive™ A02 kan ledas bort i ett enkelt efterpoleringsdike. Ett sådant dike kan anläggas 30 meter bort från brunn, älv eller öppet vatten.

Teknisk data

Höjd: 1445 mm
Diameter: 1820 mm
Vikt: 800 kg
Inlopp: 110 mm
Utlopp: 110 mm
Elanslutning: 230V 10A
Nominell kapacitet: 600 l/d
Maximal kapacitet: 900 l/d

Så här renar Ecomotive A02 gråvatten:

RELATED PRODUCTS