Skötselprodukter för Jets™ vakuumtoaletter och avloppssystem

Komplettera ditt vakuumtoalettsystem med dessa produkter. Anslut enkelt BDT-vatten till vakuumsystemet med en gråvattentank, håll rören rena och frostfria med våra frost- och rengöringsprodukter.

Våra skötselprodukter:


Interceptor 5 liter

För Stormarknad

Jets™ Frostskydd

Frostskydd

Bdt-gråvattentank 12l

för Flexi och Flexi Plus system

Interface

Jets™ Descale Gel

Rengöring

Bdt-gråvattentank 12l

för Flexi system

Interface

Ecomotive™ A02 – Reningsverk för BDT-vatten

Gråvattenreningsanläggning

För BDT-vatten