Kompletta vakuum- och toalettsystem

Med de tre systemtyperna Standard, Flexi och Flexi Plus har vi en lösning för dig som skall ha, från endast 1 toalett och upp til 15 toaletter. Flexi och Flexi Plus kan även användas utan indraget vatten. Kontakta oss om du behöver flera toaletter i din installation, vi kan leverera system med tusentals toaletter av exakt samma typ som i kryssningsfartyg!

System Stormarknad är för transport av kondensvatten från kyl- och frysdiskar via rör i taket.


System Standard

Vacuum On Demand

VOD

System Flexi

Vacuum On Demand

VOD

System Flexi Plus

Constant Vacuum System

CVS

System Stormarknad

Enklare transport av kondensvatten.

Kondensvatten