Septiktankar och mottagningssystem för avloppsvatten

Latrinavfallet, plus den lilla mängd vatten (0,5 l per spolning) som spolas ner i vakuumtoaletten, transporteras vidare till en mottagningsenhet. Tack vare den lilla mängd vatten som följer med toalettavfallet så behövs endast en mindre septiktank. Du kan välja att samla upp toalettavfallet i en sluten avloppstank, en biotank (för vidare kompostering) eller ett förbränningssystem. Vill du istället skicka avloppsvattnet till det kommunala avloppsnätet så fungerar det också.

Våra mottagningssystem:


Sluten tank 6000L

För nedgrävning.

Sluten tank

Jets™ Biotank

För dig som ordnar avloppet själv.

Kompostering

Sluten tank 3000L – lågbygd

För nedgrävning.

Sluten tank

Sluten tank 3000L

För nedgrävning.

Sluten tank

Till avloppsnät

Till avlopp

Förbränning CTS 4000

För stugor och fritidsboende.

Förbränning

Sluten tank 2100L

Inte för nedgrävning.

Sluten tank