Kostnad för vakuumtoalett och vakuumsystem

Vad för pris behöver man betala för att installera en vakuumtoalett undrar många. Kostnaden för att installera en vakuumtoalett beror mycket på vilka förutsättningar din tomt har, vilken typ av anläggning du väljer och hur stor kapacitet du behöver på den slutna tanken. Men långsiktigt är en vakuumtoalett ett mycket bra och prisvärt alternativ till vattentoalett eller annan typ av fritidstoalett. Investera i ditt fritidshus, din båt eller villan och installera en miljövänlig toalett!

Lågt pris, många fördelar

Varför ska du välja en vakuumtoalett? Det finns många anledningar, här kommer de främsta:

  • Minskar vattenförbrukningen med 90%, jämfört med en vanlig WC
  • Kräver varken el eller vatten
  • Ingen risk att rör fryser
  • Luktfri
  • Få eller inga tömningar
  • Billigare driftskostnader

En WC kräver ett enskilt avlopp som måste tömmas oftare, en mulltoa kan lukta och en sedvanlig förbränningstoalett (eltoalett) kan inte installeras där el saknas och kostar mer i drift.